Home » Tag Archives: Phòng Ngừa Bệnh Cận Thị Ở Trẻ

Phòng Ngừa Bệnh Cận Thị Ở Trẻ

Fado.vn

Phòng ngừa bệnh cận thị ở trẻ

Phòng Ngừa Bệnh Cận Thị Ở Trẻ

Theo thống kê của bệnh viện Mắt Trung ương, hiện tại, Việt Nam có khoảng 3 triệu trẻ em từ 6 – 15 tuổi mắc tật khúc xạ cần chỉnh kính, 2/3 trong số đó bị cận thị. Đặc biệt, con số này không ngừng tăng theo hàng năm. Cận thị là một dạng lỗi khúc xạ ảnh hưởng đến cơ chế hội tụ của mắt. Nhãn cầu bị dài ra, tia sáng sẽ hội tụ phía trước thay vì ngay võng mạc. Kết quả của điều này là bạn sẽ nhìn rõ những vật thể ở gần, còn những vật ở xa lại mờ. Một điều đáng lưu ý là trẻ có hoàn cảnh sống tốt lại mắc tật ... Đọc thêm »

Fado.vn

Phòng ngừa bệnh cận thị ở trẻ

Phòng Ngừa Bệnh Cận Thị Ở Trẻ

Theo thống kê của bệnh viện Mắt Trung ương, hiện tại, Việt Nam có khoảng 3 triệu trẻ em từ 6 – 15 tuổi mắc tật khúc xạ cần chỉnh kính, 2/3 trong số đó bị cận thị. Đặc biệt, con số này không ngừng tăng theo hàng năm. Cận thị là một dạng lỗi khúc xạ ảnh hưởng đến cơ chế hội tụ của mắt. Nhãn cầu bị dài ra, tia sáng sẽ hội tụ phía trước thay vì ngay võng mạc. Kết quả của điều này là bạn sẽ nhìn rõ những vật thể ở gần, còn những vật ở xa lại mờ. Một điều đáng lưu ý là trẻ có hoàn cảnh sống tốt lại mắc tật ... Đọc thêm »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes