Cho bé ngủ chung như thế nào ? Archives - Máy Đưa Võng Tự Động TS cho bé

Cho bé ngủ chung như thế nào ?

Cho bé ngủ chung như thế nào?

Cho bé ngủ chung như thế nào ?

Ngủ chung cũng ngại mà cho bé “ra riêng” còn oải hơn mỗi khi bé Khóc đòi bú hay ọ ẹ cả đêm. Vậy thì chọn cách cho bé ở chung hay ở riêng? Những  lợi ích của ngủ chung 1. Khi tiếp xúc với bé, cơ thể mẹ sẽ được “kích hoạt” để sản xuất sữa nhiều hơn. Bé cũng tiện “tu ti” hơn nhiều và vì thế việc nuôi con bằng sữa mẹ sẽ được duy trì lâu …

Xem thêm »

Cho bé ngủ chung như thế nào?

Cho bé ngủ chung như thế nào ?

Ngủ chung cũng ngại mà cho bé “ra riêng” còn oải hơn mỗi khi bé Khóc đòi bú hay ọ ẹ cả đêm. Vậy thì chọn cách cho bé ở chung hay ở riêng? Những  lợi ích của ngủ chung 1. Khi tiếp xúc với bé, cơ thể mẹ sẽ được “kích hoạt” để sản xuất sữa nhiều hơn. Bé cũng tiện “tu ti” hơn nhiều và vì thế việc nuôi con bằng sữa mẹ sẽ được duy trì lâu …

Xem thêm »