Học tiếng anh ở trẻ Archives - Máy Đưa Võng Tự Động TS cho bé

Học tiếng anh ở trẻ

Học tiếng anh ở trẻ

Học tiếng anh ở trẻ

Học tiếng anh ở trẻ như thế nào? Cho trẻ học tiếng Anh sớm, nhưng phải đúng phương pháp! Về mặt khoa học, khi được 2 đến 3 tuổi là trẻ có khả năng tiếp thu được một ngoại ngữ mới, song song với tiếng mẹ đẻ… Do đó, nên cho trẻ học tiếng Anh càng sớm càng tốt, nhưng phải đúng phương pháp” – PGS.TS Nguyễn Hồng Cổn chia sẻ.

Xem thêm »

Học tiếng anh ở trẻ

Học tiếng anh ở trẻ

Học tiếng anh ở trẻ như thế nào? Cho trẻ học tiếng Anh sớm, nhưng phải đúng phương pháp! Về mặt khoa học, khi được 2 đến 3 tuổi là trẻ có khả năng tiếp thu được một ngoại ngữ mới, song song với tiếng mẹ đẻ… Do đó, nên cho trẻ học tiếng Anh càng sớm càng tốt, nhưng phải đúng phương pháp” – PGS.TS Nguyễn Hồng Cổn chia sẻ.

Xem thêm »